top of page
עיצוב ללא שם (2).jpg

תמיכה בעסקים חברתיים

החל משנת 2013 תומכת IVN בעסקים חברתיים, ובאמצעותם מרחיבה את מעגל ההשפעה על פיתוח חברתי-כלכלי וצמצום פערים בישראל.

העמותה תמכה עד היום בלמעלה מ-70 עסקים חברתיים המספקים הזדמנויות תעסוקה או שרות / מוצר למגוון אוכלוסיות בישראל, בהן: פריפריות גאוגרפיות וחברתיות, אנשים עם מוגבלויות, נוער בסיכון, בני החברה החרדית, החברה הערבית ועוד.

 

הסיוע של IVN לעסקים אלו כולל הלוואות במסגרת 3 קרנות שונות, וזאת לצד ליווי באמצעות מנטורינג עסקי שמסייע לעסקים להתבסס, לצמוח, להבטיח את קיומם ולאפשר להם להמשיך לקדם העסקה מגוונת.

רשת המנטורים כוללת כ-100 מתנדבים, כולם אנשי עסקים מנוסים שמילאו תפקידים בכירים במגוון תעשיות.

 

עד היום הושקעו למעלה מ-30 מיליון ₪ בעסקים החברתיים שפועלים במסגרת פורטפוליו הקרנות של IVN.

למעלה מ-95% מהעסקים החברתיים הצליחו להתבסס, החזירו את ההלוואות וממשיכים בפעילותם.

אלפי אנשים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית מועסקים על ידי עסקים אלו.

bottom of page