top of page
טנדם_edited.jpg

קרן טנדם

קרן טנדם החלה לפעול בשנת 2013, עם תקציב של כ-6 מיליון ₪, בו השתמשה למתן הלוואות לעסקים חברתיים, עם דגש על מיזמים חינוכיים. הקרן פעלה במשך 10 שנים בהן חילקה את ההון מחדש ליזמים חדשים, לאחר כל החזר הלוואה. השקעות הקרן מונפו פי 2.

מתוך פורטפוליו המיזמים של קרן טנדם

Susan_logo-1_small.jpg

הבית של סוזן

קידום נוער במצבי סיכון על בסיס תעסוקה באמנות ויצירה

הוקם ב2002
ירושלים ואילת
נוער במצבי סיכון
הבית של סוזן3.jpg
לוגו רבטק.png

Ravtech

חברת פיתוח תוכנה שמבוססת על העסקת חרדים

בני ברק וירושלים
הוקם ב2008
החברה החרדית
Ravtech3-1.jpg
Taleneam-Logo.jpg

Talenteam

גיוס והשמה לאקדמאים מנוסים מהחברה הערבית

הוקם ב2017
תל אביב
החברה הערבית
Arabic Lessons
לוגו בטר דיגיטל.png

Better digital

סוכנות שיווק דיגיטלי המבוססת על העסקת חרדים

ירושלים
הוקם ב2016
נוער במצבי סיכון
בטר דיגיטל2.jpg

בין המיזמים הבולטים בהם תמכה קרן טנדם: כלים שלובים, סומסום, חירם, מתאם וקיימא.

קרנות נוספות

bottom of page