top of page
תמונות אווירה עסקים חברתיים.jpg

קרן סיד

קרן סיד החלה לפעול בשנת 2014, בשיתוף עם בנק מזרחי טפחות.

הקרן תומכת בעסקים חברתיים בשלבים מוקדמים, מסייעת להם במימון וליווי מנטורינג, במטרה לבסס את פעילותם ולהרחיב את מעגלי ההשפעה החברתית-כלכלית שלהם.

 

הקרן השקיעה כ-2.5 מיליון ₪ בעסקים חברתיים עד כה.

עסקים אלו העסיקו בין השנים 2014-2023 כ-1,500 אנשים וסיפקו שירותים ומוצרים לכ-45,000 אנשים.

מתוך פורטפוליו המיזמים של קרן סיד

לוגו ברטלי.png
הוקם ב2019
נוער במצבי סיכון
ברטלי2.jpg
הוקם ב2015
תל אביב
KitePride-3.png
לוגו סיראז.png
הוקם ב2017
באר שבע
החברה הבדואית
Siraj1.jpg
לוגו גוב360.png

ג'וב 360

פלטפורמה טכנולוגית לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות עבור אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה

הוקם ב2021
ארצי
team-supporting-invalid-coworker.jpg

בין המיזמים הבולטים בהם תמכה קרן סיד: הגל שלי, אני שלישי, השתחוויה, למען ו-Newish.

קרנות נוספות

bottom of page